Master akademske studije - Vaspitač u domovima

Cilј studijskog programa je proširivanje opštih i stručnih kompetencija i akademskih veština koje su neophodne za sagledavanje i rešavanje konkretnih problema u domskom vaspitanju i obrazovanju.

Ishod  procesa studiranja je stručnjak koji poseduje detalјnija i proširena znanja, veštine i druge sposobnosti u odnosu na nivo kompetencija stečenih na osnovnim akademskim studijama. Stečeno znanje svršenom studentu obezbeđuje stručnost za rad u domovima učenika, srodnim vaspitno obrazovnim institucijama i kompetencije za obavlјanje istraživačkog rada u vaspitanju i obrazovanju.

Uslovi za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB uz odgovarajući prosek ocena.
Studijski program ima 12 obaveznih i 4 izborna predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. 
Program profesionalne prakse je vrednovan sa 12 ESPB bodova. Profesionalna praksa je organizovana na kraju prve i druge godine i obavlјa se po modelu kontinuirane istraživačke prakse u trajanju od četiri nedelјe (320 radnih sati). Profesionalna praksa se realizuje u saradnji sa domovima različitog profila.

Nastava se izvodi u okviru predavanja (monološka, dijaloška, interaktivna, tekst metoda), vežbi (dijaloška, interaktivna, tekst metoda), konsultativne nastave i samostalnog istraživačkog rada. 
Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je ESPB bodovima i kreće se od 4-8 za nastavne predmete, za istraživačku praksu 12, što ukupno iznosi 100 ESPB.
Bodovna vrednost master rada iznosi 20 ESPB. 
Master vaspitač je osposoblјen zadalјe usavršavanje na doktorskim studijama u okviru srodnih naučnih oblasti. 

Studijski program traje dve godine (4 semestra) i na njemu se izvodi nastava na srpskom jeziku. Nastava, u toku jednog semestra, traje 15 nedelјa. Studijski program se sastoji iz 12 obaveznih predmeta, 4 izborna, samostalnog istraživačkog rada, istraživačke prakse i master rada.  
Student je opterećen aktivnom nastavom do 22 časa, tokom jedne radne nedelјe. Izborni predmeti su zastuplјeni sa 16.67% od ukupnog broja ESPB bodova. Ukupan broj časova aktivne nastave iznosi 600 časova na prvoj i 600 časova na drugoj godini. Master rad se brani nakon svih položenih ispita predviđenih studijskim programom i obavlјene istraživačke prakse. Master rad predstavlјa istraživački rad studenta u kojem student primenjuje stečena, ali i dolazi do novih saznanja iz svoje izabrane oblasti  primenjujući adekvatne procedure istraživačkog rada.

 Tabelarni prikaz studijskog programa (Akreditacija - 2013.)

 Knjiga predmeta

Pomoć za Pretraži kurseve