Циљ предмета да се студенти упознају са техничким и естетским специфичностима графике као уметничке дисциплине и да се оспособе за примену графике у самосталаном педагошком и стручном раду.