Циљ предмета је упознавање студента са техничким и естетским специфичностима графике као уметничке дисциплине и оспособљавање студента за примену графике у самосталаном педагошком и стручном раду.