Циљ предмета је теоријско и практично оспособљавање студената за визуелно промишљање и функционалну артикулацију луткарске и позоришне представе.